Rīgas 1. medicīnas koledža

                      UZŅEMŠANAS REZULTĀTI

 

Rīgas 1. medicīnas koledža sniedz augsti kvalificētu medicīnisko izglītību par valsts budžeta līdzekļiem, īstenojot 11 izglītības programmas. Koledžā pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību medicīnā pašlaik apgūst ap 500 studenti un 500 profesionālās vidējās un arodizglītības programmu audzēkņi.


Uzņemšana koledžas programmās notiek konkursa kārtībā, pamatojoties uz visu reflektanta kārtoto centralizēto eksāmenu rezultātu vidējo rādītāju. (Skat. atsevišķi publiskotos Uzņemšanas noteikumus koledžas un skolas izglītības programmās.)

Farmaceita asistenta, Vecmātes, Ārsta palīga, Māsas studiju programmās atsevišķi tiek vērtēts centralizētā eksāmena rādītājs Latviešu valodā un Svešvalodā (vai Bioloģijā).

Farmaceita asistenta studiju programmas reflektantiem jāuzrāda atestāta atzīme ķīmijā.

 

 

 

 

 

KOLEDŽAI IR:

dienesta viesnīca
bibliotēka
sporta zāle
ēdnīca un kafejnīca


Strādājot pie izglītības programmām, koledža (agrāk – skola) ir piedalījusies vairākos starptautiskos projektos, noslēgusi sadraudzības līgumus ar atbilstošo specialitāšu augstskolām, koledžām un skolām Dānijā, Vācijā, Norvēģijā, Čehijā, Zviedrijā, Somijā, ASV, Kanādā, Igaunijā un Lietuvā.