Pirmajā pedagoģiskajā sēdē 2013./2014. studiju gadā godinām mūsu jubilārus

Rīgas 1. medicīnas koledžas direktore Inese Bunga sveic pasniedzēju Dzintru Strokšu

 

Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes katedras vadītājs Imants Lācis sveic pasniedzēju Rutu Kidiku

 

Pasniedzēji gatavi uzsākt jauno studiju gadu

 

 

Studiju programmas

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas

Vecmāte

Farmaceita asistents

Ārsta palīgs

Māsa

 

 

Profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas

Zobu tehniķis

Zobārstniecības māsa

 

Arodizglītības programmas

Zobārsta asistents

Māsas palīgs

Aprūpētājs

Seko mums!