Pirmajā pedagoģiskajā sēdē 2013./2014. studiju gadā godinām mūsu jubilārus

Rīgas 1. medicīnas koledžas direktore Inese Bunga sveic pasniedzēju Dzintru Strokšu

 

Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes katedras vadītājs Imants Lācis sveic pasniedzēju Rutu Kidiku

 

Pasniedzēji gatavi uzsākt jauno studiju gadu