Rīgas 1. medicīnas koledžas 2014./15. studiju gada 27. jūnija izlaidums