Eksāmeni

Koledžā  ir beigušies valsts pārbaudes gala eksāmeni zobu tehniķiem un farmaceita asistentiem.  Eksāmenu komisiju locekļi bija iepriecināti par studentu sagatavotību un augstajiem rezultātiem. Vairāki  farmaceita asistentu kvalifikācijas darbos prezentētie pētījumi būs labs pamats  zinātniskām publikācijām koledžas zinātniskajos Rakstos.

 

Farmaceita asistentu valsts noslēguma pārbaudījuma – kvalifikācijas eksāmena komisija. No labās: Ludis Pēks – Lauksaimniecības universitāte, dr.sc.ING., Dr.paed., profesors, Vizma Vīksna – BENU Aptieka Latvija SIA, valdes locekle, farmācijas daļas vadītāja (Komisijas priekšsēdētāja), Inese Sniedze – Rīgas 1. medicīnas koledžas Farmaceita asistenta izglītības programmas metodiķe, Dace Ķikute – Latvijas Farmaceitu biedrības prezidente, farmaceite, Imants Lācis -  Rīgas 1.medicīna koledžas Ārstniecības un farmācijas katedras vadītājs, docents.

Zobu tehniķu profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisija. No labās: Andris Mucenieks – SIA „ Klīnika Denta” konsultants, zobārsts, Andis Paeglītis – Slimību profilakses un kontroles centra galvenais speciālists zobārstniecības aprūpes jautājumos, Latvijas zobārstu asociācijas prezidents, zobārsts (Komisijas priekšsēdētājs), Juris Boldirevs – SIA „Stoma” direktors, zobu tehniķis. Eksāmenā piedalās arī Zobu tehniķu metodiskās komisijas vadītāja Regīna Meija.

Studiju programmas

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas

Vecmāte

Farmaceita asistents

Ārsta palīgs

Māsa

 

 

Profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas

Zobu tehniķis

Zobārstniecības māsa

 

Arodizglītības programmas

Zobārsta asistents

Māsas palīgs

Aprūpētājs

Seko mums!