Farmaceita asistentu un zobu tehniķu izlaidums

2018.gada 1. martā emocionālā, muzikālā izlaiduma pasākumā, piedaloties koledžas administrācijai, pedagogiem, absolventu tuviniekiem un draugiem, kā arī farmācijas un zobārstniecības profesionālo asociāciju pārstāvjiem,  koledžas diplomus saņēma un par pilntiesīgiem medicīnas speciālistiem kļuva mūsu koledžas absolventi - farmaceita asistenti un zobu tehniķi. Novēlam viņiem veiksmi un panākumus kā darbā, tā personīgajā dzīvē!

 

Studiju programmas

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas

Vecmāte

Farmaceita asistents

Ārsta palīgs

Māsa

 

 

Profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas

Zobu tehniķis

Zobārstniecības māsa

 

Arodizglītības programmas

Zobārsta asistents

Māsas palīgs

Aprūpētājs

Seko mums!