Studiju padomes sēde

6.03.2018. notika koledžas Studiju padomes sēde, kurā koledžas administrācija un studiju programmu vadītāji apsprieda aktuālos jautājumus izglītības programmu akreditācijas vadlīniju īstenošanā, kā arī studiju programmu aktualizēšanā.

 

Studiju programmas

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas

Vecmāte

Farmaceita asistents

Ārsta palīgs

Māsa

 

 

Profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas

Zobu tehniķis

Zobārstniecības māsa

 

Arodizglītības programmas

Zobārsta asistents

Māsas palīgs

Aprūpētājs

Seko mums!