Vieslektore no Klaipēdas koledžas

4.-6. jūnijā koledžā ar lekcijām un pieredzes apmaiņā Erasmus+ mobilitātē viesojās Klaipēdas koledžas Māszinību studiju programmas docētāja Irina Zeleniene. Vecmātes un ārsta palīgu II kursa studenti noklausījās interesantas lekcijas par aktualitātēm Lietuvas veselības aprūpē un Klaipēdas universitātes slimnīcas pieredzi  pacientu dzīves kvalitātes nodrošināšanā.

 

         

No kreisās: Veselības aprūpes katedras vadītāja Inta Miķele, Klaipēdas koledžas lektore, Māszinību studiju programmas docētāja Irina Zeleniene, zinātniskā darba koordinatore Agija Pāža.

Studiju programmas

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas

Vecmāte

Farmaceita asistents

Ārsta palīgs

Māsa

 

 

Profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas

Zobu tehniķis

Zobārstniecības māsa

 

Arodizglītības programmas

Zobārsta asistents

Māsas palīgs

Aprūpētājs

Seko mums!