SVEICAM  PAVASARA – VASARAS JUBILĀRUS!

13.06.2018. Rīgas 1. medicīnas koledžas Atzinības rakstus saņēma

- direktora vietniece profesionālās vidējās izglītības darbā INITA MIEZE – par kvalitatīvu, godprātīgu darbu un ieguldījumu zobārstniecības izglītības programmu speciālistu sagatavošanā un nozīmīgajā dzīves jubilejā;

- tālākizglītības nodaļas vadītāja SVETLANA GAILE – par kvalitatīvu, godprātīgu darbu un ieguldījumu zobārsta asistentu un farmaceita asistentu sagatavošanā un nozīmīgajā dzīves jubilejā.

FOTOGRĀFIJĀS: jubilāres un viņu sveicēji.