SVEICAM  PAVASARA – VASARAS JUBILĀRUS!

13.06.2018. Rīgas 1. medicīnas koledžas Atzinības rakstus saņēma

- direktora vietniece profesionālās vidējās izglītības darbā INITA MIEZE – par kvalitatīvu, godprātīgu darbu un ieguldījumu zobārstniecības izglītības programmu speciālistu sagatavošanā un nozīmīgajā dzīves jubilejā;

- tālākizglītības nodaļas vadītāja SVETLANA GAILE – par kvalitatīvu, godprātīgu darbu un ieguldījumu zobārsta asistentu un farmaceita asistentu sagatavošanā un nozīmīgajā dzīves jubilejā.

FOTOGRĀFIJĀS: jubilāres un viņu sveicēji.

 

   

    

    

    

Studiju programmas

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas

Vecmāte

Farmaceita asistents

Ārsta palīgs

Māsa

 

 

Profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas

Zobu tehniķis

Zobārstniecības māsa

 

Arodizglītības programmas

Zobārsta asistents

Māsas palīgs

Aprūpētājs

Seko mums!