PEDAGOGU SANĀKSME 30.08.2018.

30.08.2018. pēc saulainās vasaras koledžā uz pirmo darba sanāksmi pulcējās koledžas pedagogu kolektīvs.

 

Sanāksmē piedalījās  sadarbības partneri no Rīgas Stradiņa universitātes – Dins Šmits, RSU rektora padomnieks augstskolas stratēģijas jautājumos un prof.Inga Millere, RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes dekāne.

 

Sanāksmi vadīja direktora vietniece studiju darbā Ausma Cēbere. Kopīgi tika pieņemti svarīgi lēmumi veiksmīgai jaunā studiju gada uzsākšanai.

 

Sanāksmes noslēgumā ar koledžas Atzinības rakstu tika sveikta šīs vasaras jubilāre lektore, zobārste Sarmīte Melberga.

                               

Studiju programmas

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas

Vecmāte

Farmaceita asistents

Ārsta palīgs

Māsa

 

 

Profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas

Zobu tehniķis

Zobārstniecības māsa

 

Arodizglītības programmas

Zobārsta asistents

Māsas palīgs

Aprūpētājs

Seko mums!