Dokumenti

 

10.04.2012. Paziņojums par Rīgas pašvaldības nekustamā īpašuma objekta Rīgā, Tomsona ielā 37, ēkas Nr.1 pirmajā stāvā, telpa Nr.53 platība 14.7 m², iznomāšanu apakšnomā

 

NORMATĪVIE AKTI

Galvenie Rīgas 1. medicīnas koledžai saistošie ārējie un iekšējie normatīvie akti 

Rīgas 1. medicīnas koledžas 2015./2016. st.g. plāns - ciklogramma

Rīgas 1. medicīnas koledžas stratēģija 2015. - 2020. gadam

Rīgas 1.medicīnas koledžas attīstības stratēģija 2009. – 2015.gadam 

Grozījumi Rīgas 1. medicīnas koledžas attīstības stratēģijā 2009. - 2015. gadam

Rīgas 1.medicīnas koledžas studentu, mācībspēku un darbinieku Ētikas kodekss 

 

GADA PĀRSKATI

Rīgas 1. medicīnas koledžas studiju virziena “VESELĪBAS APRŪPE” pašnovērtējums 2016./2017. studiju gadam.

Studiju virziena "Veselības aprūpe" pašnovērtējums 2014./2015. studiju gadam

Koledžas studiju programmu pašvērtējuma ziņojumi angļu valodā par 2008. - 2011. gadu.

Piekļuvei dokumentiem tālr. 67379119

Gada pārskats 2017

Gada pārskats 2016

Gada pārskats 2015

Gada pārskats 2014

Gada pārskats 2013

Gada pārskats 2012 

Gada pārskats 2011

Gada pārskats 2010

Gada pārskats 2009

Gada pārskats 2008

 

 

PAŠVĒRTĒJUMI

 

Arodizglītības programmas “Sociālā aprūpe“ ar iegūstamo kvalifikāciju “Aprūpētājs” (kods 35a762031 un 32a762031) īstenošanas procesa un rezutātu PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

 

Arodizglītības programmas “Māszinības “ ar iegūstamo kvalifikāciju “Māsas palīgs” (kods 32a 723 001) īstenošanas procesa un rezutātu PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

 

Rīgas 1. medicīnas koledžas studiju virziena "Veselības aprūpe" pašnovērtējums 2014./2015. studiju gadam

 

Arodizglītības programmas “Zobārstniecība” ar iegūstamo kvalifikāciju “Zobārsta asistents” (kods 35a 724 00) īstenošanas procesa un rezutātu PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

 

Profesionālās vidējās izglītības programmas “Zobārstniecība” ar iegūstamo kvalifikāciju “Zobārstniecības māsa” (kods 35b 724 00) īstenošanas procesa un rezutātu PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

 

Profesionālās vidējās izglītības programmas “Zobārstniecība” ar iegūstamo kvalifikāciju “Zobu tehniķis” (kods 35b 724 00) īstenošanas procesa un rezutātu PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

 

Māsas palīga arodizglītības programmas īstenošanas procesa un rezultātu Pašnovērtējuma ziņojums 05.03.2012

1.pielikums

2.pielikums 

 

ATSKAIŠU VEIDLAPAS

Akadēmiskā personāla individuālā darba gada atskaite

 

ANKETAS

Anketa 1. kursu studentiem

Anketa 2. kursu studentiem

Anketa 3. kursu studentiem

Absolventu anketa

Docētāju anketa

Darba devēju anketa 

 

2012.-2013. gada AKREDITĀCIJAS REZULTĀTI

Ekspertu ziņojums par visām izglītības programmām studiju virzienā "Veselības aprūpe" angļu valodā

Ekspertu anketa ar novērtējumu studiju programmai "Farmācija" (Farmaceita asistents) (41725) angļu valodā

Ekspertu anketa ar novērtējumu studiju programmai "Ārsniecība" (Ārsta palīgs) (41721) angļu valodā

Ekspertu anketa ar novērtējumu studiju programmai "Ārstniecība" (Vecmātes) (41721) angļu valodā

Ekspertu anketa ar novērtējumu studiju programmai "Māszinības" (Māsa) (41723) angļu valodā

Informācija par studiju virziena "Veselības aprūpe" akreditāciju uz 6 gadiem

 

 

Studiju programmas

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas

Vecmāte

Farmaceita asistents

Ārsta palīgs

Māsa

 

 

Profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas

Zobu tehniķis

Zobārstniecības māsa

 

Arodizglītības programmas

Zobārsta asistents

Māsas palīgs

Aprūpētājs

Seko mums!