Informācija aktualizēta 14.03.2018.

 

RĪGAS 1. MEDICĪNAS KOLEDŽA ĪSTENO:

 

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (Vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001) (2015.gada 01.septembra sadarbības līgums Nr.6.-3.3.3/19.2015) projektu, kura ietvaros tiek uzņemti jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kas nemācās (izņemot tālmācībā vai Augstskolu likumā minētajās nepilna laika studiju programmās), nestrādā un neapgūst arodu.

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr.8.4.1.0/16/I/001)(Sadarbības līgums Nr. 6.-2.3.3/149 2017.gada 30.novembrī) projektu, kura ietvaros tiek uzņemti nodarbinātie jaunieši vecumā no 17 līdz 24 gadiem, kas nemācās (izņemot vakarskolā, tālmācībā vai Augstskolu likumā minētajās nepilna laika studiju programmās).

 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ

KVALIFIKĀCIJA

MĀCĪBU ILGUMS

MĀCĪBU

VIETA

IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

Zobārstniecība

Zobārsta asistents

1 gads

Rīga

Pēc 12. klases

 

  

JAUNIEŠU GARANTIJAS PRIEKŠROCĪBAS: kādus labumus var saņemt mācību un prakses laikā?

 

Mācību laikā:

Būsi nodrošināts ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inventāru,

Saņemsi stipendiju 70 līdz 115 eiro apmērā, ja nebūs neattaisnotu kavējumu un visos mācību priekšmetos iegūts sekmīgs vērtējums,

Tev apmaksās dienesta viesnīcu profesionālās izglītības iestādē,

Tev tiks nodrošināti karjeras atbalsta pasākumi,

 

Kvalifikācijas prakses laikā:

15 nedēļas pavadīsi pie darba devēja, kuram būs nepieciešamas Tavas jauniegūtās prasmes,

Tev segs ceļa un naktsmītnes izdevumus līdz 71 eiro mēnesī, ja tas būs pamatoti nepieciešams,

Tev tiks apmaksāta civiltiesiskā apdrošināšana,

Tev tiks nodrošinātas obligātās veselības pārbaudes, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

 

Sīkāka informācija un citas Jauniešu garantijas profesijas: www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija

 

Izglītības procesa laikā izglītojamajam tiek nodrošināta ikmēneša mērķstipendija, ja:

 - visos mācību priekšmetos izglītojamais ir sekmīgs;

- mēnesī, par kuru tiek piešķirta mērķstipendija, izglītojamam nav neviena neattaisnoti kavēta stunda (attaisnoti ir kavējumi, ko apliecina darbnespējas lapa, ārstniecības iestādes, valsts vai pašvaldību iestādes izsniegts dokuments);

 - mēnesī, par kuru tiek piešķirta mērķstipendija, izglītojamam nav iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi;

 - izglītojamais neatrodas ieslodzījuma vietā;

 - izglītojamais veselības stāvokļa vai kāda cita iemesla dēļ neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā;

 - izglītojamā neatrodas grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiju programmas

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas

Vecmāte

Farmaceita asistents

Ārsta palīgs

Māsa

 

 

Profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas

Zobu tehniķis

Zobārstniecības māsa

 

Arodizglītības programmas

Zobārsta asistents

Māsas palīgs

Aprūpētājs

Seko mums!