Rīgas 1.medicīnas koledžā laika posmā no 07.09.2009. līdz 30.05.2011. tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda projekts saskaņā ar projekta līguma Nr. 11.11-5/32 „Par mācību procesa realizāciju”.


Projekta priekšmets: Ārstniecības personu pārkvalifikācija saskaņā ar RSU izstrādāto pārkvalifikācijas programmu "Māsa – ārsta palīgs."

Mācību programmas apjoms: 3000 stundas.

Mērķauditorija: Personas kurām ir māsas profesionālo kvalifikāciju apliecinošs izglītības dokuments un kuras vēlas pārkvalificēties par ārsta palīgiem.

Mācību norises vietas pa reģioniem:
1. Rīgas 1. medicīnas koledža
2. Daugavpils medicīnas koledža
3. SIA "Vidzemes slimnīca"
4. SIA "Liepājas reģionālā slimnīca"

 

Atbildīgā par projekta līguma realizāciju: Ilze Sipeniece, projektu daļas vadītāja 

 

Studiju programmas

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas

Vecmāte

Farmaceita asistents

Ārsta palīgs

Māsa

 

 

Profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas

Zobu tehniķis

Zobārstniecības māsa

 

Arodizglītības programmas

Zobārsta asistents

Māsas palīgs

Aprūpētājs

Seko mums!