Vizīte Francijā Erasmus + mobilitātes programmā

No 21.09.2015. līdz 25.09.2015. Erasmus + pieredzes apmaiņas pedagogu un darbinieku mobilitātes programmas ietvaros noritēja Rīgas 1. medicīnas koledžas vizīte Francijā, Savojas reģiona skolu Renjērā. Vizītē piedalījās direktores vietniece profesionālajā apmācībā Sendija Špacs-Daģe, galvenā grāmatvede Lilija Golovača un zinātniskā darba koordinatore Agija Pāža.

Vizītes ietvaros Rīgas 1. medicīnas koledžas pārstāves piedalījās Renjēras skolas māsu palīgu izglītības programmas audzēkņu praktiskajās nodarbībās, apmeklēja skolas prakses bāzes – CHAL – Centre Hospitalier Alpes Leman, pieaugušo aprūpes centru ANDREVETAN HOSPITAL (La Roche sur Foron) u.c.

Vizītes rezultātā ar Renjēras skolas vadību tika ievadītas sarunas par studentu prakses apmaiņas iespējām jau šajā mācību gadā. 

Studiju programmas

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas

Vecmāte

Farmaceita asistents

Ārsta palīgs

Māsa

 

 

Profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas

Zobu tehniķis

Zobārstniecības māsa

 

Arodizglītības programmas

Zobārsta asistents

Māsas palīgs

Aprūpētājs

Seko mums!