ERASMUS Universitātes Harta

 

Rīgas 1. medicīnas koledžai piešķirta ERASMUS Universitātes Harta 2014 - 2020.

 

Erasmus Universitātes Harta ir Eiropas Komisijas izsniegts rakstisks dokuments, kas dod iespēju augstākās izglītības institūcijām piedalīties Erasmus programmas aktivitātēs. Hartā noteikti pamatprincipi, kas augstākās izglītības institūcijām jāievēro, organizējot un īstenojot Erasmus programmas aktivitātes. Erasmus Universitātes Harta ir priekšnoteikums tam, lai Rīgas 1. medicīnas koledža varētu:

 

 - organizēt studentu, mācībspēku un cita personāla mobilitāti;
 - pieteikties daudzpusējiem projektiem, tīkliem, papildu pasākumiem;
 - organizēt sagatavošanas braucienus.

 

Erasmus Universitātes Harta

Erasmus+ Policy Statement

 

Studiju programmas

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas

Vecmāte

Farmaceita asistents

Ārsta palīgs

Māsa

 

 

Profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas

Zobu tehniķis

Zobārstniecības māsa

 

Arodizglītības programmas

Zobārsta asistents

Māsas palīgs

Aprūpētājs

Seko mums!